Адміністративні послуги. Зразки заяв, декларацій

08 Лют 2017
Прес-служба
17582

1. Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг визначає Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

2. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Єдиний державний портал адміністративних послуг

Перелік адміністративних послуг, які надаються Управлінням Держпраці у Черкаській області:

  1. Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання Держпраці та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
  1. Форма заяви на одержання дозволу (Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018)
  2. Форма заяви на продовження дозволу (Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018)
  3. Форма декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018)

Зразок декларації для ФОП

Зразок декларації для юрособи

Інформація щодо виданих суб’єктам господарювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки міститься у програмі «Реєстр дозволів».