Актуальні питання надання Управлінням адміністративних послуг у 2018 році

14 січ 2019
Прес-служба
4872

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р до переліку адміністративних послуг, які надаються Управлінням Держпраці у Черкаській області через центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), належать:

- видача, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

«У 2018р. видано 267 дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. За заявою суб’єктів господарювання анульовано 5 дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. У зв’язку з поданням суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, та виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей, прийнято 82 рішення про відмову у видачі дозволу», - інформує завідувач сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Василь Юрченко.

Найхарактерніші порушення, що стали причиною відмови у видачі дозволу:

- заява на одержання дозволу (далі – заява) не відповідає формі згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №48), (далі – Порядок);

- заява надійшла до Управління без реєстрації адміністратором ЦНАПу;

- у заяві фізичної особи-підприємця відсутні паспортні дані (серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- у заяві юридичної особи відсутній код ЄДРПОУ суб’єкта господарювання;

- роботи підвищеної небезпеки, зазначені у заяві на одержання дозволу та висновку експертизи стану охорони праці і безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, не відповідають переліку видів робіт підвищеної небезпеки, згідно з додатком 2 Порядку.

«У 2018 році зареєстровано 387 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Повернено на доопрацювання 105 декларацій», - відзначає Василь Юрченко.

Причини повернення декларацій на доопрацювання:

- декларація не відповідає формі згідно з додатком 8 Порядку;

- декларація надійшла до Управління без реєстрації адміністратором ЦНАПу;

- вказані в декларації роботи підвищеної небезпеки, машини, механізми та устаковання підвищеної небезпеки згідно з додатком 2 і 3 Порядку виконуються та експлуатуються на підставі дозволу;

- не заповнені всі рядки декларації, які передбачені формою декларації;

- декларація подана в одному примірнику, а не у двох, як це передбачено інформаційною карткою.

«У 2018 році зареєстровано 78 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, знято з обліку 9 технологічних транспортних засобів», - інформує Василь Юрченко.

Шановні роботодавці!

Управління Держпраці у Черкаській області наголошує на недопущенні вище зазначених порушень та недоліків при зверненні до ЦНАПУ для отримання адміністративних послуг, що надаються Управлінням.