Для студентів Уманського національного університету садівництва проведено лекцію до Всесвітнього дня охорони праці

23 Mar 2018
Прес-служба

Зважаючи на те, що девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2018 році «Захищене і здорове покоління», фахівці Управління Держпраці у Черкаській області за участю представника управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради провели відкриту лекцію для студентів Уманського національного університету садівництва на тему «28 квітня - Всесвітній день охорони праці».

На базі кафедри прикладної інженерії та охорони праці інженерно-технологічного факультету головні державні інспектори ознайомили присутніх з історією свята та поінформували про трудові права неповнолітніх.

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління Володимир Козій відзначив у виступі, що мета державної політики у сфері праці – забезпечення рівних можливостей особам у реалізації їх права на працю та забезпечення прав громадян на належні, безпечні і здорові умови праці.

«Кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю. Особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України», - підкреслив Володимир Козій.

Як відзначив фахівець Управління, цього року Всесвітній день охорони праці та Всесвітній день боротьби з дитячою працею припадають на час проведення спільної кампанії з охорони праці молодих працівників та припинення використання дитячої праці. Ці теми і стали головними у 2018 році.

«На офіційному сайті Міжнародної організації праці (МОП) зазначено, що спільна кампанія спрямована на захист трудових прав і створення надійних і безпечних умов праці, припинення використання дитячої праці в усіх її формах. Держава в законодавстві враховує певні фізичні, фізіологічні та інші особливості неповнолітніх і виявляє турботу про здоров’я молодого покоління. У першу чергу, це закріплено у Конституції України, Законі України «Про охорону праці», Кодексі законів про працю України», - повідомив Володимир Козій.

Учасників лекції поінформовано про заходи з підготовки та проведення у 2018 році Тижня охорони праці в Черкаській області. Студентів запрошено до участі у Всеукраїнському конкурсі відеороликів «Охорона праці на захисті життя», прийом робіт на який триватиме до 31 березня.

Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Василь Базильський ознайомив присутніх з основними вимогами Закону України «Про охорону праці», висвітлив питання відповідальності працівників за порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, довів основні причини виникнення нещасних випадків у різних галузях виробництва.

Начальник відділу охорони та умов праці управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Олександр Пустовий детально зупинився на питаннях прийняття на роботу неповнолітніх.

«Роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на важких роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, на роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх  граничні норми, на нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні», - акцентував увагу Олександр Пустовий.

Присутніх ознайомлено з тривалістю робочого дня, порядком надання відпусток та порядком виплати заробітної плати працівникам, яким не виповнилося 18 років. Завідувач кафедри прикладної інженерії та охорони праці Андрій Березовський відзначив користь від проведення спільних заходів з фахівцями Управління, що сприятиме кращому розумінню студентами предмету «Охорона праці».