До уваги осіб, які станом на 01.09.2016 займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище

19 жов 2016
Прес-служба
13361

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зі змінами з 01.09.2016 року розпочала свою роботу система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - (далі – Система).

Система відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), розпочинає свою роботу в два етапи:

1. перший етап – з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб’єктів декларування:

- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені декларації подаються протягом 60 календарних днів з 01.09.2016;

- декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

- повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

2. другий етап – з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Декларації (повідомлення) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Для заповнення декларації суб’єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Під час реєстрації в Реєстрі суб’єкт декларування повинен вказати адресу його електронної пошти, що буде використовуватися для направлення йому повідомлень.

Зареєстровані в Реєстрі суб’єкти декларування мають право:

- доступу до власного персонального електронного кабінету після автентифікації суб’єкта декларування із використанням його особистого ЕЦП фізичної особи;

- створювати, змінювати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті;

- подавати документи у разі їх відповідності технічним вимогам до форми і проходження логічних перевірок, переглядати подані ними документи;

- подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені в пункті 7 цього розділу;

- отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу електронної пошти електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру;

- направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання роз’яснень, допомоги в користуванні Реєстром.

Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб’єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного ЕЦП. Перед підписанням документа суб’єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

Кожному поданому документу Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа). Подання документа до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації в Реєстрі, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування. Після отримання зазначеного повідомлення суб’єкт декларування повинен невідкладно, але не пізніше семи днів після дня отримання такого повідомлення, перевірити зміст поданого ним документа та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в ньому подати виправлений документ. Якщо суб’єкт декларування вважає, що поданий ним документ, копія якого знаходиться в персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування або розміщена в публічній частині Реєстру, містить інформацію, що не вносилася ним до документа, він повинен невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення такого факту повідомити про це Національне агентство через персональний електронний кабінет. Якщо після спливання цього строку суб’єкт декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства. У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства. Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються.

Усі документи, які подав суб’єкт декларування, зберігаються в Реєстрі і автоматично оприлюднюються (за винятком конфіденційної інформації) у публічній частині Реєстру. У разі створення виправленого документа первинний документ, до якого вносяться виправлення, не видаляється і зберігається в Реєстрі.

Документи, які суб’єкт декларування подав до Реєстру, зберігаються у Реєстрі упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої поданої такою особою декларації, яка зберігається безстроково. Датою припинення виконання суб’єктом декларування функцій держави або місцевого самоврядування є дата подання ним декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

В зв’язку з тим, що у 2016 році службові особи, які станом на 01.09.2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у строк до 01.11.2016 року, доцільно наголосити на тому, що під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, розуміються в тому числі і посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б».

Відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу», до посад державної служби категорії «Б» відносяться зокрема, посади керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників.

З метою правильного застосування вимог чинного законодавства щодо заповнення та подання електронних декларацій радимо ознайомитись з роз’ясненнями та методичними рекомендаціями розміщеними на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції nazk.gov.ua в розділі «Декларування».

Звертаємо увагу на тому, що за завідомо недостовірні відомості зазначені у декларації передбачено адміністративний штраф, і навіть кримінальну відповідальність.

Так, адміністративна відповідальність наступає за:

- несвоєчасне подання декларації суб’єктом декларування, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, відповідно до ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, відповідно до ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- подання завідомо недостовірних відомостей, майно на суму 100-250 мінімальних заробітних плат або 138-344 тис. грн.

Кримінальна відповідальність наступає за:

- набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі, караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, відповідно до ст. 368-2 Кримінального кодексу України;

- подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання суб’єктом зазначеної декларації (більше ніж 344,5 тис. грн.) караються штрафом 42,5-51 тис. грн., громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, відповідно до ст. 366-1 Кримінального кодексу України.