До уваги роботодавців! Порядок подання повідомлення про нещасний випадок

28 жов 2020
Пресслужба

Розслідування нещасного випадку / гострого професійного захворювання, порядок і терміни надання повідомлення регулюються Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №337, який діє з 01 липня 2019 року.

У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити територіальному органові Держпраці з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку.

У разі настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами – підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) надається керівником підприємства (установи, організації), в інтересах якого виконувалися роботи (надавалися послуги), або представником орендодавця, балансоутримувача тощо, на території (об’єкті) якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння).

Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальному органові Держпраці, роботодавцем зазначаються кандидатури представників підприємства (установи, організації) та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

Управління Держпраці у Черкаській області.

Адреса: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, 3 поверх.

Електронна адреса: dsp@ck.dsp.gov.ua

Тел.: (0472) 33-08-42

Контакти посадових осіб Управління: http://ck.dsp.gov.ua/?q=kontakty