До уваги заявників! Найхарактерніші помилки при поданні звернень до Управління

27 вер 2018
Прес-служба
37831

Відповідно до статті 40 Конституції України, кожен громадянин України має право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Найактуальнішими питаннями, з якими громадяни звертаються до Управління Держпраці у Черкаській області (далі – Управління), є питання недотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, зокрема оплати праці, належного оформлення трудових відносин тощо.

Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабміну України від 21.08.2019 № 823 (далі – Порядок № 823), державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці.

Перелік підстав для інспекційного відвідування наведений у Порядку № 823. Відповідно до положень Порядку № 823, інспекційні відвідування проводяться за зверненнями працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин.

Звернення працівників, фізичних осіб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин, може бути подане через уповноваженого представника.

Тобто, проведення державним інспектором перевірки з питань додержання законодавства про працю можливе у випадку звернення до Управління громадянина (громадян), як особи (осіб), чиї права порушені або його (їх) уповноваженого представника, повноваження якого оформлені відповідно до чинного законодавства (ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»).

Що стосується звернень громадян, які звертаються до Управління з питань охорони праці, зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), у сфері промислової безпеки та охорони праці наглядова діяльність здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Відповідно до вимог Закону, позапланові заходи державного нагляду (контролю) дозволяється проводити виключно з підстав, визначених у ст. 6 Закону. Підставами для здійснення позапланових заходів державного нагляду є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням Міністерства соціальної політики України.

Слід наголосити, що у ряді випадків у зверненнях, які надходять на адресу Управління, відсутня необхідна інформація про суб’єкт господарювання, а саме: неточна або неповна назва, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код), місце реєстрації (місце проживання), фактична адреса здійснення господарської діяльності суб’єкта господарювання, прізвище, ім'я та по батькові керівника, недодання підтверджуючих документів щодо порушення прав громадянина тощо.

Відсутність вичерпної інформації у зверненнях позбавляє Управління можливості оперативного розгляду звернення та прийняття обґрунтованого рішення.

Найхарактерніші помилки при поданні звернень до Управління:

1. Відсутність підстав для проведення фахівцями Управління інспекційного відвідування роботодавця, оскільки порушуються трудові права не заявника, а сторонньої особи.

2. Відсутність підстав для проведення позапланової перевірки з охорони праці, оскільки відсутні факти, що підтверджують завдання шкоди особі, її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

3. У зверненні вказано недостовірну (неповну) інформацію про суб’єкта господарювання.

4. Ненадання документів (копій), що підтверджують порушення трудових прав особи (у разі наявності таких документів).

Управління Держпраці у Черкаській області акцентує увагу заявників на необхідності оформлення звернень у відповідності до вимог чинного законодавства для забезпечення їх належного розгляду фахівцями Управління.