Директиви Європейської економічної спільноти (ЄЕС) з питань охорони праці і законодавства про працю

17 січ 2019
Прес-служба
12614

Офіційні переклади Директив, здійснені Міністерством юстиції України

Інформаційні картки директив:

Директива 92/85/ЄЕС про охорону праці вагітних працівниць, породіль та годувальниць

Директива 2010/18/ЄС про батьківську відпустку

Директива 2000/78/ЄС щодо протидії дискримінації у сфері зайнятості та професійної діяльності

Директива 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расової чи етнічної належності

Директива 2002/14/ЄС про інформування та консультації

Директива 2001/23/ЄС про захист працівників в разі зміни власника підприємства чи бізнесу

Директива 98/59/ЄС про колективні звільнення

Директива 91/383/ЄЕС про охорону праці працівників зі строковою чи тимчасовою зайнятістю

Директива 97/81/ЄС про неповну зайнятість

Директива 1999/70/ЄС про строковий трудовий договір

Директива 91/533/ЄЕС щодо інформування працівників про умови праці

Директива 89/654/ЄЕС щодо вимог з охорони праці до робочого місця

Директива 2009/104/ЄС щодо вимог з охорони праці до робочого обладнання

Директива 79/7/ЄС про рівне ставлення до чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення

Рамкова Директива 89/391/ЄС з охорони праці

Директива 2004/113/ЄС про рівний доступ чоловіків і жінок до товарів і послуг