Фахівець Управління на семінарі висвітлила тему трудових прав учасників АТО

27 Лют 2018
Прес-служба

Інспектор праці Управління Оксана Сотник на семінарі у Драбівському районному центрі зайнятості поінформувала присутніх з питань легалізації трудових відносин та трудових прав учасників антитерористичної операції (АТО).

«Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю (КЗпП) України. Пільги для учасників бойових дій визначені законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», - відзначила Оксана Сотник.

«Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, одержують чергову щорічну відпустку у зручний для них час. Також вони мають право на одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 календарних днів на рік (тривалість додаткової відпустки учасникам бойових дій не залежить від стажу роботи та надається під час підтвердження статусу учасника бойових дій чи інваліда війни). Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації», - наголосила фахівець Управління.

Оксана Сотник акцентувала увагу учасників семінару на тому, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Інспектор праці відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління попередила, що юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Фахівець запропонувала у разі виникнення додаткових питань або необхідності захисту своїх прав звертатися до Управління Держпраці у Черкаській області.