Інформація про доступ до публічної інформації

05 лип 2016
Адміністратор

З метою впровадження європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, Президентом України підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Порядок складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2016 року № 1338 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1592/29722.

Відповідно до ст. 1 Закону публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується сектором звернення громадян та доступу до публічної інформації Управління Держпраці у Черкаській області.

Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи – розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання пошти, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізиті чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату, за умови подання запиту у письмовій формі;

4. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає розпорядник інформації, або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, відповідальній в Управлінні Держпраці у Черкаській області за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадова особа, відповідальна в Управлінні Держпраці у Черкаській області за забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запита особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, для надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

Термін розгляду запитів на інформацію

Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи здоров’я особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запити надсилати:

На електронну адресу: 23ck@dsp.gov.ua  

Письмово: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 205, Управління Держпраці у Черкаській області (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Факсом: (0472) 33-68-64

Підсумки діяльності Державної служби України з питань праці за 2016 рік

Підсумки діяльності Управління Держпраці у Черкаській області за 2016 рік

Закон України Про інформацію

Наказ Мінсоцполітики України від 16.11.2016 р. №1339 Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах

Розгляд звернень та організація особистого прийому громадян у територіальних органах Держпраці

Відмінність між поняттями «запит» і «звернення»

Наказ Державної служби України з питань праці від 07.04.2016 № 39 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Держпраці

Про право громадян на звернення

Основні положення реалізації права на доступ до публічної інформації

Новини:

Про Порядок організації особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Черкаській області

Про звернення громадян у ІІІ кварталі 2016 року (18.11.2016)

Понад 500 звернень надійшло за І квартал 2017 року до Управління Держпраці у Черкаській області (17.05.2017)

За перше півріччя 2017р. до Управління надійшло майже 900 звернень громадян (11.08.2017)

Понад 1240 звернень надійшло до Управління за 9 місяців 2017 року (06.10.2017)

До Управління Держпраці у Черкаській області у 2017 році надійшло більше 1,5 тис. звернень громадян (12.01.2018)

Завантажити
Форма для подання електронних звернень громадян
Завантажити
Форма запиту на отримання публічної інформації