Кабмін України оприлюднив постанову, що затверджує критерії та періодичність планових перевірок з охорони праці, зайнятості та працевлаштування інвалідів

22 Mar 2019
Прес-служба
7551

Уряд затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці.

Це дасть можливість Держпраці та її територіальним органам запровадити ризик-орієнтований підхід до проведення заходів державного нагляду (контролю), а також забезпечити захист державних інтересів у частині належного рівня організації та здійснення державного нагляду (контролю). А також зменшити кількість і частоту проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та створити умови для подальшого розвитку бізнесу.

Критерії та перелік, що додаються

Постанова від 06.02.2019 №223

Критеріями, за якими Держпраці оцінить ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначить періодичність проведення планових перевірок у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, є:

- наявність або експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку;

- виконання робіт підвищеної небезпеки;

- використання у діяльності шкідливих речовин III або IV класу небезпеки;

- порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами;

- настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб'єкта господарювання.

Для врахування критеріїв у цій сфері, вони повинні існувати у суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

Такими критеріями у сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю є:

- порушення вимог законодавства про зайнятість населення;

- застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

- одержання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Критеріями для оцінки ступеня ризику у сфері здійснення державного гірничого нагляду є порушення вимог законодавства, правил і норм щодо проведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, що виявлені протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

Віднесення суб'єктів господарювання до ступеню ризику у відповідній сфері будуть здійснювати з урахуванням суми балів за всіма критеріями за такою шкалою:

- від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

- від 21 до 40 балів - до середнього;

- від 0 до 20 балів - до незначного.

Планові перевірки підприємців, які віднесені до високого ступеня ризику, будуть здійснювати не частіше одного разу на два роки, середнього ступеня ризику - не частіше разу на три роки, незначного – не частіше разу на п'ять років.

Джерело: Урядовий портал