Міжнародні стандарти безпеки і гігієни праці, що захищають молодих працівників