На допомогу підприємцю

18 Mar 2020
Прес-служба
Допомога підприємцям

Управління Держпраці у Черкаській області не є каральним органом і головна мета діяльності – попередити порушення трудового законодавства. Проте, у випадках, коли інформаційно-роз’яснювальні заходи не дають бажаних результатів, доводиться застосовувати інші важелі впливу, у тому числі і фінансові.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності органів Держпраці є запобігання використанню незадекларованої праці. На даний час це питання перебуває під пильною увагою суспільства і постійно знаходиться на особливому контролі.

У чому різниця між трудовим та цивільно-правовим договором

Чинним законодавством передбачена можливість укладання як трудових договорів, так і цивільно-правових угод про надання послуг чи виконання робіт. У чому ж різниця між трудовим та цивільно-правовим договором?

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити належні умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Чинним законодавством передбачається можливість виконання роботи як за трудовим, так і за цивільно-правовим договорами (далі – ЦПД), але з урахуванням ряду особливостей.

Трудовий договір та цивільно-правовий договір. Яка різниця?

Критерій відмінності

Трудовий договір

ЦПД

Законодавство, що регулює правовідносини

КЗпП України

Цивільний кодекс

Предмет регулювання

Процес виконання робіт

Результат робіт

Форма договору

Письмова

Письмова

Наказ або розпорядження про прийняття на роботу

Видається

Ні

Надання роботодавцю(замовнику) трудової книжки

Так

Ні

Зарахування до числа працівників

Так

Ні

Підлягання внутрішньому трудовому розпорядку

Так

Ні

Робота виконується особисто

Так

Можна залучити інших осіб

Робота виконується за певною професією, посадою, спеціальністю та кваліфікацією

Так

Ні

Обов’язок виконати міру праці (робочий час, норма виробітку)

Так

Ні

Поширення на особу соціально-трудових гарантій передбачених колективним договором

Так

Ні

Отримання виплат з фонду соцстрахування у разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною, тощо

Так

Ні

Право на відпустку

Так

Ні

Гарантії від незаконного звільнення, у т. ч. вагітних жінок, жінок, що мають малолітніх дітей та одиноких матерів

Так

Ні

Зарахування страхового стажу, що дає право на пенсію

Так

Так

Оплата праці

Регулярно

Відповідно до умов договору

Охорона праці

Так

Ні

Підписання актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо

Ні

Так

Відповідальність працівника / виконавця

Дисциплінарна, матеріальна, у т. ч. повна матеріальна відповідальність

Цивільно-правова (штраф та пеня), відшкодування збитків у повному обсязі

Запис у трудову книжку про роботу

Здійснюється

Ні

Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності, а предметом цивільно-правових договорів є отримання певного матеріального результату. Предметом цивільно-правового договору є результат праці, що визначається у конкретних фізичних величинах (об’єм, кількісно-якісні показники тощо). Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. При ЦПД замовником не обліковується робочий час виконавця.

З метою запобігання вчиненню правопорушень з питань трудового законодавства, Управління Держпраці у Черкаській області закликає роботодавців враховувати суттєві відмінності між трудовими і цивільно-правовими договорами та не підміняти трудові відносини з працівниками цивільно-правовими.

Інформація до відома

Штрафні санкції за використання праці одного неоформленого працівника з 2 лютого 2020 року становить 10 мінімальних заробітних плат, тобто 47230 грн. За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення передбачений штраф 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, тобто 141690 грн.

Вигідніше офіційно оформити трудові відносини з працівниками і платити заробітну плату відповідно до законодавства, ніж виплачувати штраф за приховування трудових відносин.

Завантажити посібник «Легкі перевірки: порадник для бізнесу»

Портал «Помічник підприємця» на платформі inspections.gov.ua