На семінарах у сільськогосподарських підприємствах наголошено на важливості створення здорових та безпечних умов праці

11 вер 2019
Прес-служба

Головний державний інспектор Управління Віктор Ткаченко провів ряд семінарів і нарад з керівниками, відповідальними особами і працівниками сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю «Кліщинське», «Богданівське», ТОВ «Млин», ПСП «Плешкані» тощо. Фахівець Управління роз'яснив вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та акцентував увагу на їх дотриманні з метою недопущення виробничого травматизму.

Віктор Ткаченко наголосив, що під час зберігання і переробки зернових, проведення польових робіт працівники сільськогосподарських господарств повинні знати і дотримуватися Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, Правил охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва, Правил техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою),  Правил безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві та ін.  

«Дотримання вимог безпеки під час експлуатації та обслуговування сільськогосподарської техніки та обладнання не лише дозволить попередити виробничий травматизм, уникнути професійних захворювань, а й позитивно вплине на виробничі процеси. Створення роботодавцем для кожного працівника нешкідливих та безпечних умов праці, відповідно до законодавства, – головний обов’язок власника або уповноваженого ним органу. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці», – підкреслив Віктор Ткаченко.

 Головний державний інспектор Управління відзначив, що працівники,  залучені до робіт  зі збирання, оброблення продукції рослинництва та тваринництва, зобов’язані  неухильно дотримуватися посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, а також пройти перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Віктор Ткаченко проаналізував нещасні випадки, що сталися протягом 2019 року у сільському господарстві Черкащини, та закликав керівників сільськогосподарських підприємств приділити належну увагу питанням охорони праці з метою профілактики виробничого травматизму працівників галузі.