Найхарактерніші порушення, які допускаються при отриманні адміністративних послуг

31 тра 2018
Прес-служба

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017р. №782-р Управління Держпраці у Черкаській області через центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) надає адміністративні послуги з:

- реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

- видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- відомчої реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

Графік роботи ЦНАПу Управління надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (18007, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170): понеділок, середа, п’ятниця з 8:00 до 17:00; вівторок, четвер з 08:00 до 20:00, субота з 08:00 до 15:00; без обідньої перерви; неділя – вихідний.

З 8 лютого 2018 року діють зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р. №1107, (далі – Порядок), внесені постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018р. №48). Інформація про зміни розміщена 14.02.2018 на офіційному сайті Управління Держпраці у Черкаській області.

До Управління від суб’єкта звернення надходять заяви та інші документи, необхідні для надання адміністративної послуги, що містять порушення встановлених вимог законодавства та суттєві недоліки.

Найхарактерніші порушення:

1. Вхідний пакет документів з надання адміністративних послуг подається до Управління, а не до ЦНАПу.

2. Заява на одержання дозволу не відповідає формі додатку 4 Порядку та заповнюється з порушенням встановлених вимог, а саме:

- фізичні особи – підприємці не зазначають прізвище, ім'я та по батькові, серію і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- найменування робіт та устаковання підвищеної небезпеки не відповідають вказаним у додатках 2 та 3 Порядку.

3. Декларація відповідності матеріально технічної бази з питань охорони праці не відповідає формі додатку 8 Порядку та складається з порушенням встановлених вимог, а саме:

- не зазначається місце знаходження юридичної особи;

- не зазначаються прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- не заповняються поля «Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці»;

- зазначається код виду діяльності згідно з КВЕД, який формою декларації не передбачений;

- зазначаються в декларації роботи підвищеної небезпеки та машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, які не відповідають додаткам 6 та 7 Порядку, або вказуються роботи та устаковання з додатків 2 та 3 Порядку, на які передбачено отримання дозволу;

- повністю не заповнюються інші відомості декларації, а саме: прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність інструкцій про проведення навчання інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення.

Інформуємо, що до однієї декларації включаються роботи підвищеної небезпеки з додатку 6 Порядку та машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, з додатку 7 Порядку, які виконуються та експлуатуються суб’єктом господарювання.

4. Заяви на реєстрацію технологічних транспортних засобів не відповідають формі додатків 1 і 2, Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №8 (далі – Порядок реєстрації) та заповнюються з порушенням встановлених вимог, а саме:

- фізичні особи подають заяви згідно додатку 1, а не 2 Порядку реєстрації, при цьому не зазначають серію і номер паспорту, ким і коли виданий, та не додають копію паспорта;

- до заяви не додаються сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання відповідності, декларація про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги;

- до заяви не додається позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).