Офіційне працевлаштування та легальна зарплата - це запорука отримання належних соціальних гарантій!

28 вер 2018
Прес-служба
17696

Право на працю визнається Конституцією України та міжнародними угодами як одне із базових соціально-економічних прав людини.

Працевлаштований працівник має право на усі гарантії, які передбачені Кодексом законів про працю України. Погоджуючись працювати неоформленими, працівники до кінця не усвідомлюють, що вони залишаються соціально незахищеними.

Неоформлені працівники втрачають право на соціальне страхування, оскільки з їхньої зарплати не сплачуються страхові внески. У випадку хвороби такі працівники втрачають право на отримання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на щорічну оплачувану відпустку та додаткову відпустку для працівників зі шкідливими та небезпечними умовами праці. Також слід зазначити, що неоформленим працівникам робота не зараховується в стаж для отримання пенсії, вони позбавляються права на пільгову пенсію.

Окрім цього, роботодавець може у будь-який момент безпідставно звільнити працівника або не розрахуватися з ним. Більше того, у випадку травмування або смерті працівника, потерпілий, чи його сім’я, залишаються без соціального захисту та гарантій.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору.

У відповідності до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми укладання трудового договору є обов’язковим.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

Для належного укладення трудового договору, потенційний працівник повинен звернутися до роботодавця з пропозицією або письмовою заявою про укладення трудового договору. При цьому роботодавець розглядає заяву та приймає рішення. Згодом, якщо роботодавець вирішив взяти його на роботу, то видає наказ або розпорядження про зарахування працівника на роботу та повідомляє органи ДФС про прийняття на роботу.

Повідомити про випадки неофіційного працевлаштування ви маєте можливість завдяки сервісу Державної служби України з питань праці. Заявник має заповнити відповідну форму, в якій вказати конкретні факти неофіційного працевлаштування. Уся надана інформація не підлягатиме розголошенню у разі проведення інспекційних відвідувань.

Також можна повідомити про факти незадекларованих трудових відносин за допомогою «Урядової гарячої лінії» за номером телефону: 1545, або шляхом надсилання повідомлень на адресу електронної пошти Управління Держпраці у Черкаській області: 23ck@dsp.gov.ua