Оприлюднено проєкт Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (нова редакція)

23 лип 2019
Прес-служба
16983

Проєкт Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (нова редакція) (далі – законопроєкт), розроблений Державною службою України з питань праці на виконання статей 419–425 Глави 21 «Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво», Додаток XL до Глави 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та пункту 23 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 №754-р.

Законопроєкт підготовлено з метою врегулювання правових відносин, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, що спрямовано на охорону життя та здоров’я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля, та імплементації Директиви 28/2014/ЄС в національне законодавство у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Пропозиції та зауваження до законопроєкту приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, Державна служба України з питань праці, e-mail: dsp@dsp.gov.ua, (044) 248-74-57.

Законопроєкт оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Держпраці: www.dsp.gov.ua (розділ «Діяльність» → підрозділ «Регуляторна діяльність»).

Законопроєкт

Пояснювальна записка

Прогноз впливу до ПЗ

Аналіз регуляторного впливу