ОЗНАКИ КОРУПЦІЇ

14 чер 2016
Адміністратор
8973
  1. Діяння, формами якого є:

Форма 1. використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Форма 2. обіцянка/пропозиція неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам;

Форма 3. надання неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам;

 

  1. Спеціальний предмет – неправомірна вигода (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав);

 

  1. Спеціальна мета:

а). одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;

б). схилити особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

 

4. Спеціальний суб’єкт – особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.