Пам' ятка роботодавцям при отриманні адміністративної послуги з реєстрації декларації

18 жов 2019
Прес-служба
29594

Норма статті 21 Закону України «Про охорону праці» передбачає набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (далі – Декларація)

Процедура подання Декларації регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок), та Порядком повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 07.12.2016 № 922 (далі – Порядок повідомлення).

Відповідно до п. 21 Порядку та п. 5 Порядку повідомлення суб'єкт господарювання подає декларацію за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, – за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об'єкта.

На сьогодні у чинному законодавстві з охорони праці норми, що визначають випадки подання Декларації за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об'єкта, відсутні.

Враховуючи вищевикладене, Держпраці та її територіальні органи здійснюють реєстрацію Декларацій за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Додаткову інформацію, форми та зразки заяв та декларацій можна знайти на вебсайті Управління  ck.dsp.gov.ua у розділі «Діяльність» –> «Адміністративні послуги»

Для отримання консультацій з питань надання адміністративних послуг звертайтеся до сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Черкаський області бульвар Шевченка, 205, м. Черкаси, 18001, каб. 305, тел.: (0472) 54 15 39, тел./факс: (0472) 33 68 64

Е-mail: 23ck@dsp.gov.ua, http://www.ck.dsp.gov.ua