План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Управлінні Держпраці у Черкаській області на 2017 рік

15 чер 2016
Прес-служба
18092

Додаток № 1

до наказу Управління Держпраці у Черкаській області

від 06.01.2017 року № 1-АГ

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень

в Управлінні Держпраці у Черкаській  області

на 2017 рік

1. Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічного оцінювання результатів службової діяльності.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Керівники структурних підрозділів

Протягом року

 

2. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників Управління Держпраці у Черкаській області (далі - Управління) та осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

3. Здійснення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб, встановлення ознак прямого підпорядкування.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Керівники структурних підрозділів

Протягом року

 

4. Перевірка відомостей поданих новоприйнятими державними службовцями щодо близьких осіб, які працюють в Управлінні, та наявності конфлікту інтересів.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

5. Забезпечення організації навчання, підготовки працівників Управління з питань антикорупційного законодавства, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю, інших механізмів запобігання і протидії корупції, відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

6. Співпраця зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції шляхом інформування, у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства посадовими і службовими особами Управління.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

У разі виявлення порушень

 

7. Висвітлення результатів роботи Управління  у сфері протидії та виявлення корупції серед посадових і службових осіб в засобах масової інформації.

Сектор управління персоналом

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євро інтеграції

Протягом року

 

8. Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян, у яких порушені питання щодо виникнення конфлікту інтересів між посадовими особами Управління або вчинення ними корупційних правопорушень.

Сектор розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

9. Вжиття заходів щодо безумовного виконання працівниками Управління розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Сектор управління персоналом

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

До 01 квітня

 

10.   У разі встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які в працюють (працювали) в Управлінні, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» повідомляти про зазначені випадки Національне агентство з питань запобігання корупції.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

У разі виявлення

 

11. Розгляд на засіданнях колегій, нарадах питання про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції», іншого антикорупційного законодавства, та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупції.

Сектор управління персоналом

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

12. Забезпечення виконання норм законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

13. Вжиття належних заходів щодо недопущення порушення посадовими і службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави обмежень, встановлених антикорупційним законодавством.

Сектор управління персоналом

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

13. Інформування начальника Управління про виконання підзаконних нормативно-правових актів з антикорупційної тематики посадовими і службовими особами.

Сектор юридичного забезпечення

Керівники структурних підрозділів

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Протягом року

 

14. Розроблення та затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень Управління Держпраці у Черкаській області на 2017 рік.

Сектор управління персоналом

Головний спеціаліст з питань протидії корупції

Січень 2017 року

 

Завідувач   сектору   управління

персоналом   Управління  Держпраці

у   Черкаській   області                                                                                                                    І.І. Давиденко