План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Управлінні Держпраці у Черкаській області на 2019 рік

17 січ 2019
Прес-служба
44525

Додаток № 1
До наказу Управління Держпраці
у Черкаській області
від 04.01.2019 року № 1-АГ

 

ПЛАН

заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Управлінні Держпраці у Черкаській області

на 2019 рік

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Завдання і заходи з виконання державної

антикорупційної політики

1. Забезпечення доброчесності на державній службі

1.1.

Забезпечення якісного та прозорого добору і розстановки кадрів шляхом проведення конкурсного відбору відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»  та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави

Постійно

Сектор управління персоналом

1.2.

Вжиття заходів щодо забезпечення подання особами, які претендують на зайняття посад державних службовців відомостей про працюючих в Управлінні близьких осіб та подальшої актуалізації такої інформації стосовно близьких осіб працюючих державних службовців

Постійно

Сектор управління персоналом

1.3.

Організація навчання, підготовки працівників Управління з питань антикорупційного законодавства, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю, інших механізмів запобігання і протидії корупції, відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Сектор управління

персоналом

 

Керівники структурних підрозділів

1.4.

Інформування правоохоронних органів у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Управління

У разі виявлення таких фактів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Проведення перевірки на наявність у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

По надходженню

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Проведення оцінки корупційних ризиків в Управлінні

До 25.01.2019

Комісія з оцінки корупційних ризиків

1.7.

Проведення систематичної перевірки протоколів і приписів працівників Управління на предмет корупційних дій

Постійно

Комісія по перевірці протоколів і приписів

2. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань

громадян до інформації про діяльність Управління

2.1.

Організація кваліфікованого, своєчасного, повного та об’єктивного розгляду звернень і запитів, що надходять до Управління відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

Постійно

Керівники структурних підрозділів

 

Сектор звернення громадян та доступу до публічної інформації

2.2.

Забезпечення своєчасного реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, вчинених працівниками Управління

У разі отримання повідомлень

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.

Інформаційна підтримка офіційного веб-сайту Управління та регулярне наповнення його інформаційними матеріалами з актуальних питань антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

3.1.

Забезпечення за результатами аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

4. Формування громадської підтримки дій у запобіганні

і протидії корупції

4.1.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Управління інформації про заходи щодо запобігання і протидії корупції

 

Постійно

Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

5. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу

в запобіганні та протидії корупції (викривачі)

5.1.

Забезпечення технічних можливостей внесення повідомлень про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт Управління та засоби зв’язку

Постійно

Сектор документального забезпечення та контролю

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

ІІ. Забезпечення заходів щодо виконання працівниками Управління розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції»

1.

Надання методологічної та консультативної допомоги державним службовцям Управління щодо заповнення та подання електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Підготовка довідок про доходи, одержані працівниками Управління за відповідний період, з метою їх використання при заповненні електронних декларацій 

Постійно

Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення

3.

Перевірка подання електронних декларацій державними службовцями Управління на предмет дотримання термінів подачі

По закінченню терміну подачі декларацій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Сектор управління персоналом

4.

Здійснення контролю за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Управління роботи з персоналом

ІІІ. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи

щодо запобігання корупції

1.

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками Управління правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, кримінальної та адміністративної відповідальності державних службовців за корупційні порушення шляхом проведення тренінгів, занять та роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники структурних підрозділів

2.

Проведення роз’яснювальної роботи з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки державного службовця

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Надання працівникам Управління методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Ознайомлення державних службовців Управління зі змінами, що вносяться до діючого законодавства з питань запобігання корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ юридичного забезпечення

5.

Участь у нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу та інших заходах з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції