Працівників ПрАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» поінформовано про вимоги законодавства

05 вер 2019
Прес-служба

З метою запобігання виникненню випадків виробничого травматизму під час виконання робіт, посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці і вимог трудового законодавства з відповідальними особами і працівниками Приватного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів» та представниками ФОП Дейна Р. Д. фахівці Управління провели інформаційно-роз’яснювальну роботу та надали консультації в межах повноважень.

Начальник відділу розслідування, аналізу, обліку аварій і виробничого травматизму та інспектування Управління Ірина Павленко поінформувала працівників про вимоги законодавства з охорони праці, зокрема щодо проведення інструктажів, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до галузевих норм, проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, обліку нещасних випадків тощо.

Під час зустрічі з працівниками товариства фахівець відділу з питань гігієни праці Управління Руслана Зубрицька акцентувала увагу на тому, що обов’язок роботодавця ‑ подбати про своєчасне проведення медичних оглядів. Особливості проведення медоглядів регламентовано «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246.

«Обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року», - підкреслила Руслана Зубрицька.

Учасники обговорили проблемні питання, які виникають при проведенні медичних оглядів, атестації робочих місць за умовами праці та визначенні пільг і компенсацій за її результатами.

Начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Ганна Кучер ознайомила представників підприємства з повноваженнями Держпраці при проведенні інспекційних відвідувань підприємств та умовами їх проведення, а також зі штрафними санкціями за порушення законодавства про працю, надала роз`яснення різниці між трудовими і цивільно-правовими договорами.

Фахівець Управління наголосила на перевагах офіційного оформлення трудових відносин для працівників і роботодавців. Особливу увагу Ганна Кучер акцентувала на передбачені законодавством фінансові санкції у разі порушення законодавства про працю. Під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи обговорено низку актуальних питань щодо оформлення найманих працівників відповідно до чинного законодавства.

Завдяки проведенню превентивних заходів працівники ПрАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» дізналися про зміни у законодавстві та отримали відповіді на актуальні питання з охорони праці і трудового законодавства.