Правомірність постанови Управління підтверджено в судовому порядку

13 тра 2019
Прес-служба

В ході інспекційного відвідування інспектором праці Управління встановлено, що ФОП Б. при здійсненні підприємницької діяльності порушив норми законодавства про працю в частині допущення до роботи працівника без укладення трудового договору.

На підставі акту інспекційного відвідування посадовою особою Управління винесено постанову, якою на суб’єкта господарювання накладено штраф у розмірі 111 690 грн – за допущення працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, чим порушено вимоги частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю України (КЗпП України).

Підприємець оскаржив постанову у судовому порядку. Свої вимоги обґрунтовував, зокрема тим, що працівник був залучений до роботи на підставі договору про співпрацю (партнерство), умови якого на думку Позивача дають можливість взаємного обміну найманими працівниками між Сторонами, що його уклали. Вказаний договір укладено між Позивачем та іншим суб’єктом господарювання, в якого залучений працівник був оформлений по трудовому договору. З цих підстав Позивач вважав, що не мав укладати з цим працівником трудовий договір.

Черкаський окружний адміністративний суд 06.12.2018 ухвалив рішення, яким відмовив Позивачу у задоволенні позовних вимог. Вказане рішення було залишене без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.04.2019.

Варто звернути увагу, що суди обох інстанцій, відхиляючи доводи Позивача про можливість залучення до роботи працівника іншого суб’єкта господарювання на підставі договору про співпрацю (партнерство), дійшли висновку, що трудові відносини працівників регулюються спеціальним законодавством, яке є пріоритетним – Кодексом законів про працю України. КЗпП України не передбачає можливості обміну трудовими ресурсами у рамках договору про співпрацю (партнерство). Натомість, прийняття працівника здійснюється шляхом укладення трудового договору згідно ст.ст. 21, 24 КЗпП України. Переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією – відповідно до ст. 32 КЗпП України.

З текстами судових рішень можливо ознайомитись за посиланнями:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78761137,

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80925534