Про ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки

07 Лют 2019
Прес-служба
15061

До Державної служби України з питань праці (Держпраці) надходять звернення щодо правильності включення територіальними органами Держпраці об’єктів підвищеної до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки на підставі наданих суб’єктами господарювання повідомлень про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

З метою недопущення порушень під час проведення зазначених робіт, Держпраці надає роз’яснення.

Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №956 від 11.07.2002 (далі – Порядок), передбачає вимоги щодо визначення сумарної маси індивідуальних небезпечних речовин, категорій та груп небезпечних речовин.

Відповідно до пункту 6 Порядку розраховується сумарна маса кожної небезпечної речовини із зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин.

Порогову масу небезпечних речовин однієї групи або категорії визначають за формулою, відповідно до пункту 10 Порядку.

У пункті 16 Порядку визначено формулу для розрахунку порогової маси небезпечних речовин 1, 2 і 3 групи з урахуванням відстаней від об’єкта до елементів селитебної території або промислових об’єктів.

Відповідно до вимог пункту 17 Порядку, у разі коли найменша відстань від елементів потенційно небезпечного об’єкта до елементів селитебної території або промислових об’єктів не досягає 500 метрів для небезпечних речовин 1 і 2 групи та 1000 метрів для речовин 3 групи і сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних речовин або хоча б однієї категорії чи групи небезпечних речовин, що розрахована згідно з пунктами 6-12 цього Порядку, дорівнює пороговій масі небезпечних речовин 2 класу, що розрахована згідно з пунктом 16 цього Порядку, або перевищує таку масу, потенційно небезпечний об’єкт відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки 2 класу, якщо менша – потенційно небезпечний об’єкт не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки.

При цьому, для визначення належності потенційно небезпечного об’єкта до об’єкта підвищеної небезпеки під час проведення ідентифікації необхідно виконати розрахунки сумарної маси небезпечних речовин, що визначені пунктами 6 - 17 Порядку.

У випадку не надання суб’єктами господарювання розрахунку щодо визначення об’єкта підвищеної небезпеки з урахуванням відстані до елементів селитебної території або промислових об’єктів, інформація про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, що передбачена повідомленням форми ОПН-1, є неповною.

Відповідно до вимог пункту 24 Порядку Держпраці письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання.

Реєстрація об’єкта підвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб’єктом господарювання необхідних документів.