Про організацію безпечного проведення покрівельних робіт

05 лип 2019
Прес-служба
14831

Покрівельні роботи особливо активно ведуться літом. Безпечне проведення цих робіт дасть можливість уникнути травмування та зберегти життя і здоров’я працівників.

Керуючись вимогами НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН 3.2.2.09) та «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), нагадуємо основні правила, які допоможуть організувати безпечне проведення покрівельних робіт.

До виконання покрівельних робіт допускаються особи не молодші за 18 років, які пройшли:

- професійну підготовку;

- медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією;

- вступний інструктаж з охорони праці;

- навчання безпечним методам і прийомам праці і перевірку знань з питань охорони праці і отримали посвідчення на право самостійної роботи;

- первинний інструктаж на робочому місці;

- стажування з питань охорони праці.

Допуск покрівельника до самостійної роботи оформляється письмовим розпорядженням по підприємству. Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводитися один раз на три місяці, а періодична перевірка знань з охорони праці – не рідше одного разу на рік.

Покрівельник не допускається до роботи в таких випадках:

- з появою на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

- при відсутності спецодягу і спецвзуття або інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил з охорони праці;

- у випадку хвороби;

- при порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

До виконання покрівельних робіт з гарячими мастиками не допускаються робітники із захворюванням шкіри, верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту і матері, що годують.

Покрівельник є підлеглим майстру або виконробу ділянки, а в процесі роботи – бригадиру і виконує тільки ту роботу, яка йому доручена.

Покрівельник зобов’язаний:

- виконувати усі вказівки по дотриманню правил охорони праці;

- виконувати роботу, по якій проінструктований і до якої він допущений;

- утримувати робоче місце протягом робочого дня в чистоті і порядку, не захаращувати робоче місце і проходи матеріалами;

- не робити покрівельні роботи на необгороджених робочих місцях, розташованих на висоті більше 1 м над землею, у неосвітлених чи затемнених місцях;

- використовувати тільки надійні опори для підмащування;

- працювати тільки справним інструментом, пристосуваннями і механізмами і застосовувати їх тільки за призначенням;

- про кожний нещасний випадок або аварію, пожежу, що виникли,  та в інших випадках, що можуть привести до аварії або нещасного випадку, повідомити виконроба дільниці; надати першу медичну допомогу постраждалим і направити їх до медпункту; зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих людей, і не приступати до роботи до усунення причин нещасного випадку чи аварії;

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил безпечного ведення покрівельних робіт і пожежної безпеки, що діють на підприємстві.

Покрівельник повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на робочому місці:

- небезпека одержання травм;

- падіння з висоти;

- виділення шкідливої пари;

- небезпека ураження електричним струмом;

- небезпека одержання опіків при визначених видах робіт.

Покрівельник зобов’язаний користуватися засобами індивідуального захисту.

При роботі на висоті покрівельник повинен використовувати запобіжний пояс, кріплення якого необхідно здійснювати за елементи конструкцій у місцях, зазначених виконробом, чи за страхувальний канат. У випадку розташування каната уздовж схилу даху (поверхні) кріплення карабіна страхувального пояса повинне здійснюватися до спеціальних уловлювачів, встановлених на канаті. Для захисту голови від падаючих предметів використовується захисна каска з підшоломником. При очищенні рулонних матеріалів від тальку, очищенні основ від пилу і сміття необхідні захисні окуляри; при просіванні наповнювачів при приготуванні мастик – респіратор «Пелюстка»; при наявності аерозолів, пари органічних розчинників, готуванні холодних мастик, ґрунтуванні основ – респіратор РУ-60М; при контакті з розплавленими мастиками – брезентові рукавиці.

Покрівельні роботи необхідно виконувати при наявності проекту провадження робіт.

За порушення правил охорони праці винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами внутрішнього розпорядку.