Про ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

20 лис 2020
Прес-служба
технологічні транспортні засоби

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 08 липня 2020 року №617, яка вступила в дію з 23 липня 2020 року, внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. №8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», (далі – Порядок), проте до цього часу є непоодинокі випадки подання документів, необхідних для надання адміністративних послуг, з порушенням Порядку.

Згідно з Порядком юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі – власники) зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.

До письмової заяви для реєстрації технологічного транспортного засобу додаються:

– засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом;

– декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, – для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013р. №62 (Офіційний вісник України, 2013р., №9, ст.344), та які реєструються вперше.

– акт технічного огляду.

Звертаємо Вашу увагу на те, що з 23 липня 2020 року технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства. Тобто, у графі сфера інспектування додатку до атестата про акредитацію повинно бути зазначено – Обов’язковий технічний контроль (технічний огляд), випробування, експертне обстеження (технічне діагностування): – технологічних транспортних засобів.

Реєстр акредитованих органів з оцінки відповідності можна знайти на сайті Національного агентства з акредитації України https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ в розділі «Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020)».

Звертаємо увагу!

Письмова заява для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку технологічного транспортного засобу повинна відповідати зразку згідно з додатками 1 і 2 Порядку.

Документи для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку подаються до центрів надання адміністративних послуг, у м. Черкаси – Управління надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (18001, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170).

Для отримання онлайн консультацій з питань адміністративних послуг ви можете звертатися до фахівців сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Управління Держпраці у Черкаський області за тел.: (0472) 54-15-39.