Процедура подання Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

31 Mar 2020
Прес-служба
ЦНАП поштою

Послуга з реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – Декларація), згідно пункту 52 «Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р, здійснюється через центри надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Декларація у паперовій формі подається роботодавцем, виробником або постачальником, уповноваженою ним особою або надсилається поштою до адміністратора центру надання адміністративних послуг: у м. Черкаси ЦНАП Управління надання адміністративних послуг департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради (18007, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170).

Крім того, відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та п. 5 «Порядку повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 922 (далі – Порядок повідомлення) суб'єкт господарювання подає Декларацію за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об'єкта.

Чинним законодавством з охорони праці норми, що визначають випадки подання Декларації за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об'єкта, не передбачено, а тому Управління не має правових підстав для реєстрації Декларації, яка подана не за місцем реєстрації суб'єкта господарювання.

При подачі документів для надання адміністративних послуг необхідно враховувати зміни в організації роботи ЦНАП, які прийняті згідно вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19)» від 17.03.2020 №530-ІХ.