Проведення медичних оглядів працівників. Що потрібно знати роботодавцю?

05 тра 2018
Прес-служба

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Роботодавець надає до Управління Держпраці у Черкаській області заяву на ім’я начальника Управління Лазарєвої Олени Миколаївни щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

До заяви роботодавець додає:

- штатний розпис (витяг);

- перелік професій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

- перелік професій працівників, де є потреба у професійному доборі;

- дані щодо лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу.

Порядок проведення медичних оглядів працівників:

1. До першого грудня поточного року складається акт визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду (далі – Акт) у наступному році.

Узгодження дати та часу проведення роботи з визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду, та складання Акту проводять фахівець відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області, роботодавець та представник профспілки.

2. Протягом місяця на підставі Акту роботодавець складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (далі – Список), та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці Управління. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій – надається до відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області, четвертий – робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3. Роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі – Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології. Роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

4. Протягом місяця після закінчення періодичних медичних оглядів за їх результатами комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт) у шести примірниках. Один примірник Заключного акту залишається у закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші направляються роботодавцю, представнику профспілкової організації (або вповноваженій працівниками особі), профпатологу, Управлінню Держпраці у Черкаській області, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

5. Під час підписання Заключного акта фахівці відділу з питань гігієни праці надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання, а роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Додаткові роз’яснення щодо проведення медичних оглядів працівників можна отримати у фахівців відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 250, 3 поверх, кабінет 304-А, тел.: (0472) 33-69-71.

 

Головний державний інспектор

Відділу з питань гігієни праці

Управління Держпраці у Черкаській області

Володимир Купрій