Роботодавцю м. Звенигородка надано консультацію з питань виконання робіт на висоті

01 сер 2019
Прес-служба
9902

Головний державний інспектор Управління Василь Штанько 31 липня 2019 року надав консультацію представнику приватного підприємства м. Звенигородка з питань виконання робіт на висоті. Питання стосувалося вимог нормативно-правових актів щодо засобів захисту, які повинні використовувати наймані працівники підприємства при виконанні робіт на висоті, зокрема при митті вітрин магазинів, вивісок та рекламних конструкцій.

Василь Штанько наголосив, що при проведенні подібних робіт на висоті слід керуватися вимогами «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07, далі – Правила). Особи, відповідальні за проведення робіт (роботодавці), повинні забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до ризиків, які можуть виникнути на робочому місці.

Небезпечними виробничими факторами під час виконання робіт на висоті є падіння працівника або падіння предметів. Супутніми можуть бути фактори: дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо. Тобто, під час організації робіт на висоті слід ураховувати різні чинники і відповідно до характеру виконуваної роботи забезпечити працівникам безпечні умови праці.

Вибір спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту проводиться з урахуванням вимог безпеки для кожного конкретного виду робіт, характеру та умов праці, виду і тривалості дії небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів.

У цілому, до основних засобів захисту від падіння з висоти належать: пояси запобіжні, каски, страхувальні канати, запобіжні верхолазні пристрої, уловлювачі з вертикальним канатом, огородження, захисні сітки, знаки безпеки, верхолазне спорядження, яке використовується разом із вищезазначеними засобами захисту, тощо. Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти проходять оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту.

Крім того, для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

- забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;

- забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;

- виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені Правилами;

- застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;

- забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;

- уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;

- ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров`я працівників, які виконують роботи на висоті.

У підрозділах підприємств, які застосовують засоби захисту, необхідно вести Журнал обліку та зберігання засобів захисту, а у разі виявлення непридатних для застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації, наголосив фахівець Управління.