Трудові права працівника при звільненні

05 кві 2019
Пресслужба

До Управління Держпраці у Черкаській області засобами електронного зв’язку звернувся житель області з питанням щодо трудових прав працівника при звільненні та обов’язків роботодавця з виплати заробітної плати і видачі трудової книжки звільненому працівнику.

Відповідь надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Микола Мирошниченко.

«Згідно з п. 2.4. Інструкції про Порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58, запис у трудовій книжці про звільнення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження) у день звільнення і повинен точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Відповідно до ст. 47 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

У разі звільнення працівника, згідно зі ст. 83 КЗпП України, йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

За захистом своїх трудових прав працівник має право звернутися безпосередньо до суду, подавши відповідну заяву в порядку Цивільного процесуального кодексу України».