У м. Шпола обговорили питання безпечного використання кисню у лікувальних установах

17 вер 2019
Прес-служба
4138

Головний державний інспектор Управління Іван Варламов надав консультації відповідальним особам і працівникам Центральної районної лікарні імені братів М. та О. Коломійченків (м. Шпола). Основними питаннями, які цікавили відповідальних осіб лікарні, стали вимоги безпеки при використанні кисню та посудин, що працюють під тиском.

Іван Варламов зупинився на основних порушеннях вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці під час використання кисню та посудин, що працюють під тиском, виявлених фахівцями Управління під час перевірок лікувальних установ області.

З метою запобігання виникнення нещасних випадків та аварій на об’єктах лікувальних закладів відповідальним особам і працівникам наголошено на необхідності дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, вимог заводів-виготовлювачів устаткування, створення на робочих місцях безпечних і нешкідливих умов праці.

Для безпечного використання кисню та посудин під тиском у лікувально-профілактичних закладах, як відзначено під час зустрічі, необхідно:

- отримати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (зберігання кисневих балонів та експлуатація посудин, що працюють під тиском);

- призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку;

- своєчасно проводити знежирювання кисневих технологічних трубопроводів;

- призначити в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів та іншого допоміжного устаткування;

- розробити інструкції з охорони праці для працівників, які виконують роботи, пов’язані з використанням кисню та обслуговують посудини, що працюють під тиском;

- розробити і затвердити виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування. Виробнича інструкція повинна знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговувальному персоналу;

- провести перевірку манометрів посудин, що працюють під тиском;

- визначити певний механізм для персоналу, на який покладено обов’язки з обслуговування обладнання під тиском, згідно з яким йому доручається ведення ретельного спостереження за дорученим устаткуванням шляхом його огляду, перевірки справності арматури, КВП, запобіжних клапанів, засобів сигналізації і захисту. Для запису результатів огляду і перевірки слід вести змінний журнал. Форма журналу визначається роботодавцем;

- поновити договори щодо транспортування, обслуговування, встановлення балонів під тиском від заводу-виробника з підприємствами, які мають відповідні ліцензії, дозволи та транспорт;

- забезпечити проведення технічних оглядів і експертного обстеження обладнання під тиском у випадках, передбачених законодавством, у визначені строки.

Обладнання під тиском роботодавцем споряджається обліковим номером і під цим номером обліковується в журналі обліку суб’єкта господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг) воно перебуває, якщо інше не передбачено законодавством.

Облік має здійснювати працівник, відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, або інший відповідальний працівник, призначений роботодавцем.

Обліковий номер і дата здійснення запису про облік вносяться працівником, який здійснює облік, у журнал нагляду (паспорт) обладнання під тиском.