У ТОВ «Тальнівське кар’єроуправління» пройшов семінар щодо попередження виробничого травматизму

08 жов 2019
Прес-служба
12092

Фахівці Управління 8 жовтня 2019 року провели виїзний семінар у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Тальнівське кар’єроуправління», під час якого роз’яснили керівництву і працівникам товариства небезпечні фактори та вимоги охорони праці щодо безпечного виконання робіт, а також права та обов’язки працівників і роботодавця відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Захід провели завідувач сектору гірничого нагляду Управління Сергій Доденко, завідувач сектору нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Микола Горошко, головні державні інспектори Управління Ірина Щербата, Руслана Зубрицька, Галина Дяченко та керівники структурних підрозділів товариства.

Микола Горошко та Ірина Щербата поінформували учасників семінару про стан виробничого травматизму на промислових підприємствах області, наголосили на персональній відповідальності посадових осіб та робітників товариства за порушення вимог нормативних документів з охорони праці.

Галина Дяченко надала методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці та наголосила, що атестація проводиться з метою захисту прав працівника на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Головний державний інспектор Управління Руслана Зубрицька зауважила, що до 1 грудня відповідальним особам товариства необхідно визначити працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду у 2020 році, та подати їх перелік до Управління. Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено Порядком №246, повідомила Руслана Зубрицька.

На семінарі увагу присутніх акцентовано на своєчасності проведення навчання з питань охорони праці для посадових осіб та працівників підприємства та його якості, забезпеченості працівників спецодягом, засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджуючими засобами відповідно до встановлених законодавством норм.

З учасниками семінару обговорено питання, які виникають під час виконання робіт з підвищеною небезпекою при розробці родовищ корисних копалин. Фахівцями Управління надано методичну допомогу щодо дотримання вимог Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (НПАОП 0.00-1.82-18), Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10), Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах (НПАОП 0.00-1.58-12), Правил з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (НПАОП 0.00-1.72-14).

Сергій Доденко надав консультації керівництву товариства щодо виконання нарядної системи для працівників, які залучаються до робіт з підвищеною небезпекою та проведення для них навчання й перевірки знань з питань охорони праці.