Управління Держпраці захищає права мобілізованих військовослужбовців

22 січ 2019
Прес-служба
13502

Під час інспекційного відвідування Виробничого підрозділу служби колії Христинівської дистанції колії регіональної філії «Одеська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» виявлено, що за працівником, призваними на строкову військову службу або прийнятими на військову службу за контрактом, не зберігається місце роботи, чим порушено вимоги ст. 119 Кодексу законів про працю України (КЗпП України).

На підставі акту інспекційного відвідування посадовими особами Управління складено припис про усунення виявлених порушень вимог ст. 119 КЗпП України та постанову про накладення на ПАТ «Укрзалізниця» штрафу у розмірі 37 тис. 230 грн за порушення законодавства про працю, керуючись ст. 259 КЗпП України, на підставі абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП України.

Не погоджуючись із постановою про накладення штрафу, товариство звернулося до суду.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені у позовній заяві доводи позивача є необґрунтованими, а вимоги такими, у задоволенні яких необхідно відмовити. Постанова Управління про накладення штрафу прийнята на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначений законом.

Суд також зазначив, що закінчення періоду мобілізації не припиняє існування особливого періоду. Закінчення дії особливого періоду в країні пов'язане виключно з прийняттям Президентом України Указу про демобілізацію. Оскільки станом на час виникнення спірних правовідносин відсутній Указ Президента України про оголошення демобілізації в розумінні ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», то прийняття працівника товариства на військову службу за контрактом мало місце під час дії особливого періоду, а тому позивач при вирішенні питання щодо звільнення працівника допустив порушення вимог ч. 3 ст. 119 КЗпП України.

З текстом судового рішення можливо ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79087433

Інформація до відома

Згідно з ч. 3 ст. 119 КЗпП України (в редакції з 07.01.2017) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Таким чином, частина 3 статті 119 КЗпП України визначає гарантії та пільги у вигляді збереження місця роботи, посади і середнього заробітку в тому числі і для працівників, прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації. При цьому, законодавцем у конструкції вказаної норми вжито сполучник «або», тобто відповідна гарантія передбачена як для осіб, призваних на військову службу так і для осіб, прийнятих на військову службу за контрактом.