Управління Держпраці закликає роботодавців дотримуватися законодавства з питань звільнення працівників та нарахування зарплати

31 жов 2016
Прес-служба

Головні державні інспектори Управління Держпраці у Черкаській області Любов Корякіна та Борис Касіч провели нараду з ПП «Ардес» та ПП «Ерідантес» (м.Канів). Представники Управління докладно поінформували учасників про порядок розрахунків при звільненні працівників.

Присутнім було роз’яснено вимоги ст. 47 КЗпП України щодо зобов’язання власника або уповноваженого ним органу в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. При звільненні працівника виплата всіх належних йому сум провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сумм. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Головний державний інспектор Управління Любов Корякіна закликала керівників підприємств вжити заходів щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманим працівникам, адже заробітна плата працюючих безумовно впливає на матеріальний стан громадянина та економічний і соціальний розвиток району.

Борис Касіч у виступі приділив увагу питанню дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, зокрема питанням ефективності роботи системи управління охороною праці, безпечного виконання лісосічних робіт, розробці карт технологічного процесу розробки лісосік та безпеці при проведені вантажно-розвантажувальних робіт згідно вимог «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» НПАОП 02.0-1.04-05

В ході наради по завершенню позапланових перевірок спеціалісти Управління відповіли на актуальні питання щодо практичних механізмів звільнення працівників. Наприкінці заходу присутніх поінформовано про відповідальність суб’єктів господарювання, передбачену ст.265 КЗпПУ, за порушення вимог законодавства про працю.