В Управлінні працюють 38 універсальних інспекторів праці

13 тра 2020
Прес-служба
528

З часу ратифікації двох конвенцій Міжнародної організації праці: №81 про інспекцію праці у промисловості і торгівлі 1947 року та №129 про інспекцію праці у сільському господарстві 1969 року в Україні постійно обговорювалося питання підготовки універсального інспектора праці, який би у повній мірі реалізовував ті завдання, що покладаються на інспекцію праці, але практичні кроки у цьому напрямі не здійснювалися. У 2020 році розпочалася робота по реалізації програми підготовки універсальних інспекторів праці. Враховуючи обмеження, запроваджені під час карантину, прийнято рішення використати цей період часу для навчання та розширення можливостей інспекторів праці.

Курс працює в режимі онлайн. Він побудований за модульним принципом, що дає можливість адаптувати навчання залежно від досвіду роботи та займаної посади. Курс інтерактивний і включає аудіо- / відеоматеріали, обговорення в групах, вебінари; практичні вправи і ситуаційні завдання, розроблені на основі прикладів із власного досвіду, наданих інспекторами праці із наявним практичним досвідом та ін. Окремим модулем є комунікаційний компонент – розділ, який навчає інспекторів праці практичним навичкам спілкування з працівниками та роботодавцями.

В Управлінні Держпраці у Черкаській області успішно пройшли навчання та склали відповідний іспит 38 універсальних інспекторів праці. Результати іспитів свідчать про достатньо високий рівень підготовки інспекторів праці, середній бал становить 96,6 (із 100 балів).

Результатом проведеного навчання став новий універсальний інспектор праці, який у повному обсязі володіє всіма необхідними знаннями та навиками як у сфері законодавства про працю, так і з питань безпеки та гігієни праці, який у повній мірі реалізує завдання, що ставляться перед інспекцією праці, для досягнення високого рівня захищеності працівників під час їхньої роботи, підвищення продуктивності та ефективності бізнесу, досягнення практичного балансу у відносинах між працівниками та роботодавцями.