В Управлінні проведено навчання щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

04 жов 2019
Прес-служба
8494

Завідувач сектору управління персоналом Управління Ірина Давиденко 3 жовтня 2019 року провела внутрішнє навчання щодо процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». Навчання відбулося під керівництвом начальника Управління Олени Лазарєвої.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №640, з жовтня розпочато процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Метою проведення оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань та прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні.

У ході навчання розглянуто порядок і етапи проведення оцінювання державного службовця. Учасники навчання обговорили значення і роль процедури оцінювання службової діяльності державного службовця.

Ірина Давиденко на навчанні надала наступні роз’яснення.

«Що потрібно знати, щоб швидко та ефективно пройти цей етап оцінювання? Насамперед, Вам необхідно ознайомитися з наказом про визначення результатів виконання завдань та перевірити, чи є Ви у списках державних службовців, визначення результатів виконання завдань яких проводиться.

Результати Вашої діяльності підлягають оцінюванню, якщо на момент видання наказу Ви працювали на займаній посаді у звітному році, з визначеними Вам завданнями не менше, ніж 3 місяці.

Ще один важливий момент, оцінювання результатів діяльності державного службовця, на якого покладено виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби, або виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, проводиться за тією посадою державної служби, яку він займає, тобто, оцінюються результати службової діяльності за посадою, на яку призначили державного службовця і відомості про яку внесено в трудову книжку.

Обов’язково дотримуйтесь кінцевих строків, визначених у наказі, а саме:

- подання Вашому безпосередньому керівнику письмового звіту, якщо Ви прийняли рішення про його складання;

- подання Вами безпосередньому керівнику форми щодо результатів виконання завдань, згідно з додатком 8 до Типового порядку;

- початку та завершення оціночних співбесід в державному органі, а головне – дати та часу Вашої оціночної співбесіди.

Якщо Ви бачите, що на строки, які визначені в наказі, припадає Ваше відрядження або відпустка, Ви можете звернутися до свого безпосереднього керівника із заявою про проведення оціночної співбесіди та визначення результатів виконання завдань раніше визначеного строку, встановленого в наказі.

Оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Форма щодо результатів виконання завдань державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В» за відповідний рік, це додаток 8 до Типового порядку. Заповнюєте Ви його в частині відомостей щодо себе та займаної посади, опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку їх фактичного виконання. Досягнуті результати зазначайте чітко, коротко та по суті, обґрунтовуючи кожен окремо визначений ключовий показник. Також Ви самостійно вирішуєте, чи готувати письмовий звіт, чи обмежитесь усними поясненнями на оціночній співбесіді. У випадках, коли Ви маєте не виконані завдання та ключові показники або ж претендуєте на оцінку відмінно, рекомендуємо знайти час та підготувати письмовий звіт. У звіті вам доцільно пояснити причини невиконання завдань або ж порушення строків їх виконання, дати загальну оцінку якості виконання завдань та досягнення результатів. Якщо Ви вирішите обмежитись усними поясненнями, то обов’язково акцентуйте увагу на моментах, що не висвітлені у заповненій та поданій Вами формі, безпосередній керівник на оціночній співбесіді має отримати всю необхідну інформацію, щоб чітко для себе визначити, наскільки добре Ви впорались з поставленими завданнями.

До оціночної співбесіди потрібно підготуватися не лише вам, а й вашому безпосередньому керівнику. Для того, щоб пришвидшити процес визначення результатів виконання завдань, потрібно завчасно подати безпосередньому керівнику заповнену Вами форму та письмовий звіт, якщо Ви вирішите готувати його письмово.

Керівникам структурних підрозділів перед початком проведення оціночної співбесіди  необхідно переглянути визначені підпорядкованим державним службовцям завдання і ключові показники на звітний період, це допоможе виявити завдання які не могли бути виконані через обставини, які об’єктивно унеможливили їх виконання і на які державний службовець не міг впливати. У разі, якщо державний службовець не подав вам письмовий звіт, а заповнена форма в частині опису досягнутих результатів в розрізі кожного завдання та строку його фактичного виконання не підтверджує факт виконання завдання, обов’язково підготуйте перелік запитань для уточнення інформації щодо фактичного виконання ключових показників і підстав, що зумовили їх невиконання. Такі питання допоможуть вам зрозуміти чи обґрунтованими є причини невиконання завдань. Коли всі підготовчі етапи для оціночної співбесіди Ви успішно виконали, ми можемо перейти до її проведення.

Оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником. Незалежно від того чи подали Ви письмовий звіт, чи підготували усні пояснення, будьте готові до запитань, Вас запитуватимуть не лише про результати виконання завдань, а й про потреби в професійному навчанні, завдання та ключові показники на наступний період. На запитання відповідайте коротко і по суті, акцентуйте увагу на ваших досягненнях та результатах, описувати процеси не потрібно.

Якщо Ви стикнулися з проблемою в ході виконання завдання, обов’язково це зазначте, щоб врахувати ці питання при визначенні завдань на наступний рік. Якщо якесь із завдань не було виконане, Ви маєте обґрунтувати причину невиконання. Безпосередній керівник на основі поданих вами документів та пояснень має для себе чітко розуміти, яку з оцінок він має вам поставити, чи то «не підлягає оцінюванню», чи то «2», чи «4».

Відповідно до абзацу другого пункту 33 Типового порядку за результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання і досягнення ключових показників, що виставляється з урахуванням критеріїв виставлення балів згідно з додатком 4 до Типового порядку. Безпосередньому керівнику рекомендовано виставити бали від 0 до 4 окремо за кожне завдання відповідно до критеріїв виставлення балів, визначених у додатку 4 до Типового порядку.

У разі, якщо безпосередній керівник не згоден із досягнутим результатом, зазначеним державним службовцем у формі, про таку незгоду та її обґрунтування рекомендовано зазначити безпосередньому керівнику в графі «Обґрунтування». У графі «Обґрунтування» безпосередньому керівнику рекомендовано зазначити також і інші пояснення, що дозволять обґрунтувати виставлені ним бали.

Середній бал вираховується наступним чином: сума балів, виставлених за кожне завдання, поділена на кількість таких завдань. Потім такий середній бал, відповідно до шкали, переводиться в оцінку (негативна, позитивна, відмінна).

При проведенні оціночної співбесіди безпосередньому керівнику рекомендовано узгодити з державним службовцем потреби у його професійному навчанні. Потреби рекомендовано визначати, обравши перелік тих компетенцій, що потребують удосконалення, але не більше трьох. Лише ті, які є дійсно істотними для посади державного службовця. Такі компетенції необхідно буде деталізувати.

Зверніть увагу, що Вас мають ознайомити з результатами виконання завдань, Ви маєте поставити підпис на формі. Якщо так сталося, що безпосередній керівник змушений був визначити результати виконання завдань без оціночної співбесіди, то він передає службі управління персоналом зазначену форму без відмітки про ознайомлення державного службовця. У такому випадку державний службовець зобов’язаний протягом 5 робочих днів після виходу на роботу, прийти до служби управління персоналом та ознайомитись з цими результатами. Зазначені результати виконання завдань підлягають затвердженню відповідним наказом суб’єкта призначення. З таким наказом служба управління персоналом зобов’язана ознайомити вас протягом 3 календарних днів після його винесення. Якщо так склалося, що жодне завдання не підлягає оцінюванню, висновок не затверджується, служба управління персоналом внесе відповідні відмітки до вашої особової картки.

У разі, якщо ви не погоджуєтесь з результатами, Ви маєте право висловити зауваження щодо оцінювання результатів службової діяльності, які долучаться до вашої особової справи».