В Управлінні відбувся семінар-навчання для фізичних осіб-підприємців

12 жов 2018
Прес-служба
2437

В Управлінні Держпраці у Черкаській області для роботодавців проведено інформаційно-роз’яснювальний захід спільно з представниками Державної фіскальної служби України. Захід відбувся за ініціативи Черкаської міської профспілкової організації Черкаської обласної профспілки «Солідарність».

Начальник Управління Держпраці Олена Лазарєва у вступному слові відзначила, що мета зустрічі – інформування роботодавців про посилення співпраці органів державної влади в питаннях виявлення фактів застосування нелегальної праці, попередження про відповідальність у разі використання праці працівників без належного оформлення трудових відносин.

Начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці Ганна Кучер висвітлила питання проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці Держпраці та органів місцевого самоврядування, порядку накладення фінансових санкцій, розмір штрафів, передбачених за певні порушення трудового законодавства, порядок оформлення випробувального терміну при прийомі працівника на роботу тощо.

За підсумками зустрічі роботодавцям рекомендовано врахувати надану інформацію і переглянути відносини з працівниками,  щоб привести їх у відповідність до вимог законодавства і уникнути фінансових санкцій. У  разі необхідності роботодавці і наймані працівники можуть звернутися до фахівців Управління для отримання кваліфікованої допомоги у межах компетенції.

Інформація до відома

Фахівець Управління при проведенні інспекційного відвідування зобов’язаний мати посвідчення та направлення на проведення інспекційного відвідування, яке скріплене печаткою та підписом відповідної посадової особи. У направленні обов’язково зазначаються дата початку, закінчення контрольного заходу та підстава для проведення інспекційного відвідування. Окрім цього, у направлені вказуються прізвища, ім’я, по батькові інспекторів праці.

Контрольні повноваження інспектори здійснюють відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — Порядок), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 295.

Підстави для проведення інспекційних відвідувань інспекторами Держпраці

Відповідно до вимог пункту 5 Порядку, інспекційні відвідування проводяться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 п’ятого пункту Порядку;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформацією: Держстату та її територіальних органів, Пенсійного фонду України та його територіальних органів, Державної фіскальної служби України та її територіальних органів;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.