Як атестація робочого місця впливає на право працівника на пенсію

20 жов 2020
Прес-служба
атестація робочого місця

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 1 серпня 1992 року №442, передбачає, що  відповідно  до  статті  13  Закону  України «Про  пенсійне  забезпечення»  пенсії  за  віком на пільгових  умовах за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників,  зайнятість  в  яких  дає  право на пенсію за віком на пільгових   умовах,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України  від  24  червня  2016  р. №461 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №479 від 04.07.2017, №341 від 10.05.2018, №708 від 14.08.2019), призначаються за результатами атестації робочих  місць.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Однією з підстав для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є наявність професії (посади) та виробництва у відповідному Списку.

Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. «Порядок застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2015 року №383.

До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

До трудової книжки також вкладається витяг з наказу (ставиться «згідно з оригіналом», підпис і печатка)  по підприємству, яким було затверджено перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено (і не підтверджено) право на пільгове пенсійне забезпечення.

Перелік робочих місць з пільговим пенсійним забезпеченням затверджується наказом  по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.

У разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97 р. (впродовж 5 років після введення в дію Порядку №442), до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на даному підприємстві у виробництвах, передбачених списками. Тобто період роботи із шкідливими умовами праці до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних 5 років, якщо протягом цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці.

Якщо атестацію було вперше проведено після 21.08.97 р., у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.92 р., 5-річний період роботи на даному підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних 5 років, якщо протягом цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці.

Якщо ж атестація з 21.08.92 р. не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21.08.97 р., право не підтвердилося, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21.08.92 р. включно, тобто до набрання чинності Порядком № 442. У такому самому порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97 р., право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилося.

Отже, необхідними умовами для виникнення у особи права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах є встановлення факту перебування особи на посаді або виконання нею робіт, що містяться у списку № 1, №2, а також документальне підтвердження зайнятості працівника за відповідною професією за результатами атестації умов праці, яке полягає у наявності результатів атестації відповідного робочого місця за умовами праці.