Які документи подає роботодавець для визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду

10 чер 2019
Прес-служба
5355

На офіційний сайт Управління через форму «Зворотній зв’язок» надійшло запитання від представника роботодавця області: «Доброго дня, для подання заяви на проходження щорічної медичної комісії, щоб визначити категорії, які документи потрібно подати?»

Відповідь надає в.о. начальника відділу з питань гігієни праці Управління Марія Сікач.

«Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Роботодавець надає до Управління Держпраці у Черкаській області заяву на ім’я начальника Управління Лазарєвої Олени Миколаївни щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

До заяви роботодавець додає:

- штатний розпис (витяг);

- перелік професій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

- перелік професій працівників, де є потреба у професійному доборі;

- дані щодо лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу».