З посадовими особами ПрАТ «Технолог» проведено семінар з питань безпечної експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

03 Mar 2018
Прес-служба
8951

Фахівці Управління на семінарі з посадовими особами приватного акціонерного товариства «Технолог» обговорили питання внесення змін до нормативних актів з охорони праці, порядку організації та проведення медичних оглядів, експлуатації об’єктів та виконання робіт підвищеної небезпеки.

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління Володимир Козій довів до присутніх зміст постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107». Інспектор наголосив, що внесені зміни спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу. Оновленим Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки скорочено перелік робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 26 до 18 видів, переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація яких вимагає наявності дозволів, з 21 до 11 позицій. Розширено також перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації, з 8 до 19 видів, переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються на підставі декларації, з 3 до 5 позицій. Також Порядком визначено, що експертні організації, які складають висновки за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, повинні мати підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці та відповідну декларацію.

Володимир Козій поінформував про умови безпечної експлуатації об’єктів та обладнання підвищеної небезпеки.

Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Василь Базильський у виступі довів присутнім вимоги щодо порядку виїзду транспортних засобів на лінію, організації безпечного руху територією підприємства, вимоги безпеки при навантаженні, розвантаженні та перевезенні вантажів.

«Водій може виїжджати на лінію тільки після проходження передрейсового медичного огляду та при наявності відмітки про це у подорожньому листі. Перед виїздом водій має бути проінформований про умови праці на лінії, місцях вантажно-розвантажувальних робіт та особливостях вантажу, що перевозиться», - відзначив Василь Базильський.

Питанню проведення обов’язкового проходження медичних оглядів працівників відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я № 246 від 21.05.2007 року приділила увагу головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці Руслана Зубрицька. Фахівець роз’яснила порядок проходження попередніх та періодичних медичних оглядів та оформлення відповідної документації.

«Згідно зі ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року», - зазначила Руслана Зубрицька.

Увагу учасників семінару привернуто до важливості своєчасного проведення лабораторного контролю факторів виробничого середовища, наявних на підприємстві.

Фахівці Управління надали роз’яснення та ґрунтовні відповіді на питання посадових осіб ПрАТ «Технолог».