Загальні правила етичної поведінки державних службовців розглянуто під час семінару

14 лип 2017
Прес-служба
15947

З працівниками Управління Держпраці у Черкаській області проведено семінарське зайняття, на якому розглянуто питання: «Загальні правила етичної поведінки державних службовців» та «Оцінка корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів Держпраці».

На початку зайняття начальник Управління Олена Лазарєва наголосила присутнім, що основною метою діяльності державних службовців є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до державної служби.

Завідувач сектору управління персоналом Управління Ірина Давиденко зазначила, що відповідно до Загальних правил етичної поведінки державних службовців, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 158 (далі - Правила), державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог. Відповідно до Закону України «Про державну службу» державний службовець – це громадянин  України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Одним із принципів державної служби є професіоналізм – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою. Законом встановлено, що державною мовою є українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного спілкування під час виконання посадових обов’язків, а також мови діловодства і документації цих органів та посадових осіб. Крім того, п. 10 Правил передбачено, що державні службовці зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

Присутнім наголошено на безумовному дотриманні Правил та зазначено, що порушення правил етичної поведінки державних службовців є дисциплінарним проступком, за яке відповідно до Закону передбачено відповідальність у вигляді притягнення до дисциплінарної відповідальності (неповна службова відповідність).

Ірина Давиденко доповіла присутнім, що відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» та на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики  в Україні на 2015-2017 року в Державній службі з питань праці розроблено Антикорупційну програму на 2017 рік. Оцінкою корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів Держпраці, при виконанні службових обов’язків високу пріоритетність присвоєно наступним корупційним ризикам:

  • прийняття або необґрунтоване прийняття державними інспекторами рішення про не притягнення до адміністративної відповідальності шляхом внесення недостовірних даних до акту перевірки суб’єкта господарювання;
  • обрання державними інспекторами мінімального штрафу шляхом використання широких дискреційних повноважень;
  • інформування працівниками суб’єкта господарювання про позапланову перевірку, не вжиття необхідних заходів під час недопущення на перевірку, а також сприяння суб’єкту господарювання шляхом неякісного оформлення документів на перевірку.

Чинниками цих корупційних ризиків є наявність у державних інспекторів системи Держпраці особистого майнового (немайнового) інтересу, а також не доброчесність державних інспекторів, зловживання службовим становищем. Наслідками правопорушення (корупційного чи пов’язаного з корупцією), спричинених цими ризиками є: втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів, очікуються судові процеси проти Управлінь, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією, - зазначила Ірина Давиденко.

Заходами щодо усунення вищезазначених корупційних ризиків є належний контроль керівників Управлінь в областях усіх рівнів за дотриманням підлеглими працівниками під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання норм чинного законодавства.

Наостанок працівникам Управління наголошено на посиленні особистої відповідальності за дотриманням Закону України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

 

Завідувач сектору

управління персоналом                                                              І.І. Давиденко