Закликаємо суб’єкти господарювання сфери будівництва дотримуватися Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

06 січ 2021
Прес-служба
будівельники

З метою покращення умов праці у будівельній галузі та уникнення виробничого травматизму суб’єктам господарювання галузі необхідно забезпечити додержання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 №1050, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.09.2017 за №1111/30979 (далі – Мінімальні вимоги).

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці (далі – територіальний орган Держпраці) попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог в одному із таких випадків:

– якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

– якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Попереджаємо: замовник або керівник будівництва, які вчасно не направлять до територіального органу Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт, будуть внесені до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці для проведення планової перевірки з питань охорони праці.