Збільшено фінансову відповідальність роботодавців

10 січ 2017
Прес-служба
12819

У зв’язку із встановленням розміру мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень, значно збільшені розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП).

Нагадуємо: 6 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII, який набрав чинності 1 січня 2017 року. Вищезазначеним Законом внесено зміни до ряду нормативно-правових актів, серед яких: Кодекс законів про працю України, Закони України «Про оплату праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

За недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, юридичним та фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю, доведеться сплатити штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень).

У разі, якщо роботодавцем вчинено недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320 тис. гривень).

У випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

За порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі розмір штрафу складатиме 9 600 гривень.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за непроведення оплати в підвищеному розмірі за роботу в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці, зокрема, непроведення індексації заробітної плати) тягне за собою штраф у розмірі 32 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», штраф складатиме 32 тис. гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених пунктами 2-7 частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 3 200 гривень.

Варто нагадати керівникам підприємств, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю. Незважаючи на сплачений у добровільному чи примусовому порядку штраф, роботодавець зобов’язаний усунути порушення, за яке був притягнутий до відповідальності.

З повним текстом Закону можливо ознайомитись за посиланням.