Значення медичних оглядів в профілактиці виробничого травматизму та професійних захворювань

19 вер 2019
Прес-служба

Питання створення безпечних умов праці, недопущення нещасних випадків, профілактики професійних захворювань були і є важливими і актуальними на підприємствах, установах, в організаціях будь-якої форми власності.

Однією з можливих причин настання нещасних випадків на виробництві є порушення Порядку проходження медоглядів (як попередніх, так і періодичних, а також щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв) або непроходження їх взагалі.

Метою медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення хронічних професійних захворювань, встановлення медичних протипоказань щодо виконання окремих видів робіт.

Так, наприклад, для працівників, які виконують роботи на висоті, одними з протипоказань є порушення функції вестибулярного апарату, стійке зниження слуху та хвороби органу зору (зниження гостроти зору, обмеження поля зору тощо).

У осіб, які керують транспортними засобами одними з протипоказань є хвороби серця будь-якої етіології та захворювання судин (артерій, вен).

Стале погіршення стану здоров’я (незадовільне самопочуття) призводить до порушення координації рухів, зорових розладів, неуважності, втрати пильності та контролю реальної ситуації. При цьому працівник порушує вимоги технологічних інструкцій, припускається помилок та неузгодженості в роботі, у нього знижується відчуття небезпеки.

У таких працівників спостерігається

погіршення сприйняття подразників, внаслідок чого працівник окремі подразники зовсім не сприймає, а інші сприймає із запізненням;

зменшення здатності концентрувати увагу, свідомо її регулювати;

посилення мимовільної уваги до побічних подразників, які відволікають працівника від трудового процесу;

погіршення запам’ятовування та труднощі пригадування інформації, що знижує ефективність професійних знань;

підвищення дратівливості, зміни частоти слуху, зору.

Це може призвести до збільшення кількості нещасних випадків на виробництві.

Чинним законодавством України чітко визначено категорії працівників, які повинні проходити медогляд, наведено перелік шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також вказано перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов’язковому медичному огляду.

Роботодавець зобов’язаний організувати за свій рахунок та проконтролювати проходження медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві працівників, так і для тих, які лише приймаються на роботу.

Працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, роботодавець повинен відсторонити від роботи, а також не допустити до роботи тих працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

На час проходження медогляду за працівником зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Для профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань роботодавець повинен вжити наступні заходи:

1. Створити безпечні і нешкідливі умови праці.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

2. Впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови для уникнення професійних захворювань працівників.

3. Вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

4. У трудових колективах обговорювати і схвалювати комплексні плани поліпшення умов праці, охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів. Контролювати виконання цих планів.