Звернення до керівників будівництва або замовників, які виконують обов’язки керівника будівництва, підрядників та субпідрядників: мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

23 лип 2018
Прес-служба
10777

Серед основних нормативно-правових документів, які регулюють вимоги з безпеки праці під час виконання будівельно-монтажних робіт, є: «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (НПАОП 45.2-7.03-17), затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 № 1050 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 за № 1111/30979.

Мінімальні вимоги з охорони праці поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Цей документ встановлює загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт. Мінімальні вимоги регламентують «Організацію управління з охорони праці на будівельному майданчику» та наступні вимоги до генеральних підрядників або підрядників:

1. Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

2. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

3. Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог в одному із таких випадків:

- якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів, і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

- якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

4. Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщено замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.

5. Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.

Управління Держпраці у Черкаській області нагадує керівникам будівництва або замовникам, що виконують обов’язки керівника будівництва: повідомлення згідно Додатку 2 необхідно направити на адресу Управління Держпраці у Черкаській області: 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205/1.

Додаток 2

до Мінімальних вимог з охорони

праці на тимчасових або мобільних

будівельних майданчиках

(пункт 3 розділу ІІ)

Попередня інформація про виконання будівельних робіт

1. Дата повідомлення _____________________________________________

2. Місцезнаходження будівельного майданчика ______________________

________________________________________________________________

3. Замовник (код за ЄДРПОУ, фактична та юридична адреси, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактний телефон)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Вид споруди __________________________________________________

5. Керівник будівництва (код за ЄДРПОУ, фактична та юридична адреси, прізвище, ім’я, по батькові керівника або фізичної особи, контактний телефон)

________________________________________________________________

6. Координатор(и) з охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво (прізвище(а), ім’я, по батькові, фактична та юридична адреси, контактний телефон)

________________________________________________________________

7. Координатор(и) з охорони праці на стадії будівництва (прізвище(а), ім’я, по батькові, фактична та юридична адреси, контактний телефон)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Передбачуваний термін початку робіт на будівельному майданчику

________________________________________________________________

9. Передбачувана тривалість робіт на будівельному майданчику

________________________________________________________________

10. Передбачувана максимальна кількість осіб, зайнятих на будівельному майданчику

________________________________________________________________

11. Передбачувана кількість підприємств і фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, що діятимуть на будівельному майданчику

________________________________________________________________

12. Відомості про вибрані підрядні підприємства (назви, код за ЄДРПОУ, види робіт)

________________________________________________________________

 

                                        М.П.                            __________________________

                                                                                       (підпис керівника)