Звільнення працівників під час карантину

06 тра 2020
Прес-служба
звільнення

Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) підставами припинення трудового договору є угода сторін; закінчення строку дії трудового договору; призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи та посада; переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»  у редакції від 16.03.2020 №215, на всій території України введено карантин з метою зменшення ризику розповсюдження коронавірусу COVID-19.

У зв’язку з цим до Управління Держпраці у Черкаській області надходять численні звернення стосовно правомірності звільнення працівників під час карантину. Роз`яснення надає головний державний інспектор Тетяна Томіленко.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин – це адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Враховуючи викладене, запровадження карантину не є підставою для звільнення працівника.

У разі примусу працівника написати заяву на звільнення з роботи за власним бажанням або за угодою сторін, незалежно від введення карантину та обмежувальних заходів, – дії роботодавця є не законними. За таких обставин працівник має право звернутися до правоохоронних органів з повідомленням про порушення його прав у порядку ст.172 Кримінального кодексу України.

Разом з тим, якщо роботодавець і працівник дійшли згоди, то трудовий договір у будь-який час може бути припинений за угодою сторін або за власним бажанням працівника.