Працівники Черкащини отримали роз’яснення щодо особливостей трудових відносин з роботодавцями під час карантину

31 Mar 2020
Прес-служба
2537
Ірина Петухова

Головні державні інспектори Управління Оксана Лисенко й Ірина Петухова у телефонному режимі надали кваліфіковані відповіді на питання працівників та роботодавців щодо організації дистанційної роботи відповідно до вимог законодавства і дотримання роботодавцем трудових прав працівників.

Найчастіше працівників комунальних і державних установ області цікавило питання щодо надання роботодавцем відпустки під час карантинних заходів, зокрема питання захисту трудових прав працівника у разі примушування керівником установи до написання працівником заяви на надання відпустки без збереження заробітної плати.

Як наголосила Оксана Лисенко, зазначені відпустки надаються працівникам виключно на підставі їх особистої заяви. Надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати за виключною ініціативою роботодавця законодавством про працю не передбачено. Якщо працівник відмовляється написати заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, роботодавець не має права примушувати його до цього.

Відповідно до статті 84 Кодексу законів про працю України, за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою статті 84 Кодексу законів про працю України.

Працівників приватних установ Черкащини цікавили питання оплати праці під час карантинних заходів та обов’язків роботодавця щодо організації безпечних і належних умов праці, зокрема забезпечення працівників дезінфікуючими засобами і масками.

Як поінформувала під час консультації Ірина Петухова, у разі неможливості запровадження дистанційної і надомної форми роботи роботодавець має безоплатно забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними, антисептичними та дезінфікуючими засобами, проінформувати працівників про профілактичні заходи тощо. Крім того, у разі обмеження руху громадського транспорту роботодавець має організувати максимально безпечну доставку працівників до місця роботи та у зворотному напрямку.

Інформація до відома

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України розміщено рекомендації для роботодавців і працівників щодо заходів запобігання коронавірусної інфекції https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov