Щодо набуття права провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану

23 травня 2022
На виконання Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» Урядом прийнято рішення від 18.03.2022 №314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – постанова №314), яким регулюється питання набуття права провадження господарської діяльності в період воєнного стану.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 №535 до постанови №314 внесені зміни. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 постанови №314 (зі змінами), у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація), що містить відомості згідно з додатком 1, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2.

Підпунктом 2 пункту 1 постанови №314 передбачено, що декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта:

– в електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) (у разі подання декларації фізичною особою- підприємцем);

– у паперовій формі — через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею органам ліцензування, дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику.

Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації про проводження господарської діяльності, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Пунктом 2 постанови № 314 (зі змінами) визначено, що до введення в експлуатацію системи подання декларацій через Портал Дія суб’єкти господарювання подають декларації до Міністерства економіки, яке забезпечує їх передачу до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг (крім суб’єктів господарювання, що здійснюють охоронну діяльність і подають декларації до Міністерства внутрішніх справ).

Зокрема, декларації до Мінекономіки можна подати на електронну адресу: meconomy@me.gov.ua

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF#Text