Щодо видачі дозволу територіальними органами Держпраці

17 червня 2021

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки передбачено статтею 21 Закону України «Про охорону праці».

Процедура видачі регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107, (далі – Порядок). Згідно пункту 9 Порядку для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі, заяву за формою згідно з додатком 4 Порядку, до якої додається:

– на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

– на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок експертизи складається експертно-технічним центром, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежною експертною організацією, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Роботодавець, виробник або постачальник перед укладення договору на проведення експертизи повинен перевірити сферу акредитації експертної організації або самому пересвідчитись чи акредитована організація на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на які необхідно отримувати дозвіл.

«Реєстр акредитованих органів з оцінки відповідності (ООВ)» можна знайти на веб-сайті Національного агентства з акредитації України https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/ в розділі «Органи з інспектування (ДСТУ EN ISO/IEC 17020)». Відкрити «Перелік органів з інспектування, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17020:2014 (ISO/IEC 17020:2012)», вибрати експертну організацію та завантажити «Сферу акредитації», де знайти сферу інспектування.

Наприклад, потрібно отримати дозвіл на виконання «лісосічних робіт, трелювання та транспортування лісу». Відкриваємо Орган з інспектування Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», завантажуємо сферу акредитації і на 62 сторінці знаходимо сферу інспектування а саме: експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки: «Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу». Тобто, ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» має право проводити експертне обстеження та видавати висновок експертизи на вищевказані роботи.

З Реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності роботодавець, виробник або постачальник перевіряє інші експертні організації на спроможність проводити експертне обстеження по даному виду робіт та обирає ту, з якою буде укладено договір на проведення експертизи.

Аналогічно перевіряються експертні організації на спроможність проводити експертне обстеження на виконання інших робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

У заяві за формою згідно з додатком 4 Порядку перераховуються всі види робіт підвищеної небезпеки з групи А додатка 2 Порядку або машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки з групи А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 №77, які зазначені у висновку експертизи та вказується адреса їх виконання або експлуатації.

У разі подання роботодавцем, виробником або постачальником заяви з висновком експертизи, який було видано експертною організацією, яка не мала відповідної акредитації територіальний орган Держпраці протягом десяти робочих днів з дня отримання документів приймає рішення про відмову у видачі дозволу.

Додаткову інформацію, форми і зразки заяв та декларацій можна знайти на веб-сайті Управління у розділі «Діяльність» -> «Адміністративні послуги» або отримати консультацію за телефоном: (0472) 54-15-39.