Інформація для користувачів надр

16 червня 2020

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів і Положення про Державну службу України з питань праці» від 06.05.2020 р. № 352 внесено зміни до Положення про порядок надання гірничих відводів.

Зокрема, уточнено, що гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, надаються Держпраці після погодження заявки на отримання гірничого відводу з відповідним територіальним органом Держпраці.

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються територіальними органами Держпраці.

Нагадаємо, що раніше гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надавалися Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською радами.

Належність родовища корисних копалин визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 р. №827.