Для державних службовців Управління проведено семінар про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

15 грудня 2021

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління Дмитро Ободовський провів на платформі Zoom превентивний захід для державних службовців Управління на тему: «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Як підкреслив фахівець, відповідно до ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

1. Займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту).

2. Займатися підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

3. Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Фахівець Управління детально роз’яснив значення термінів «підприємницька діяльність», «творча робота», «викладацька діяльність», «наукова діяльність», «медична практика», «інструкторська та суддівська практика зі спорту», «особисте селянське господарство» тощо. Під час семінару Дмитро Ободовський навів приклади складних ситуацій та пояснив, чи порушено вимоги антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління надав ґрунтовні відповіді на питання фахівців Управління та наголосив, що зацікавлені посадові особи можуть ознайомитися з Методичними рекомендаціями «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.