Довідка про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Управління у 2020 році

14 січня 2021

Протягом 2020 року до Управління Держпраці у Черкаській області надійшло 997 звернень громадян, з них 68 звернень – колективні.

Із зазначеної кількості звернень:

– 380 письмових звернень від громадян;

– 85 звернень від Державної установи «Урядовий контактний центр»;

– 157 звернень, які надійшли через органи влади;

– 372 звернень від інших органів, установ, організацій;

– 3 звернення, які надійшли через уповноважену особу.

Найбільш актуальними питаннями, з якими громадяни звертаються до Управління Держпраці у Черкаській області, є:

– заборгованість із виплати заробітної плати, розрахункових коштів – 322 звернення;

– щодо заборгованості з виплати заробітної плати, розрахункових коштів в умовах карантину – 2 звернення;

– щодо незаконного звільнення – 44 звернень;

– примушення до відпустки без збереження заробітної плати в умовах карантину – 4 звернення;

– щодо невиплати мінімальної заробітної плати – 6 звернень;

– неофіційне працевлаштування – 110 звернень;

– інші питання з питань праці – 347 звернень;

– проведення атестації робочих місць за умовами праці, гострі та хронічні професійні захворювання, дотримання вимог санітарних норм та правил гігієни праці – 8 звернень;

– щодо виплати допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття. Робота Фонду соціального страхування – 30 звернень;

– питання охорони праці та промислової безпеки – 4 звернення;

– щодо розслідування нещасних випадків на виробництві, аналіз та облік аварій і виробничого травматизму – 18 звернень;

– здійснення державного гірничого нагляду – 1 звернення;

– скарга на дії чи бездіяльність посадових осіб територіальних органів Держпраці – 9 звернень;

– інші питання – 92 звернення.

У частині, що стосується результатів розгляду звернень, слід зазначити, що протягом 2020 року структурними підрозділами Управління Держпраці у Черкаській області розглянуто, вирішено позитивно та надано відповідні роз’яснення на 912 звернень громадян. Розгляду не підлягало 16 звернень (відповідно до статей 8, 17 Закону України «Про звернення громадян»). За належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» надіслані 29 звернень. Авторові повернуто 7 звернень (відповідно до ст. 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»). Перебувають на розгляді 33 звернення.

За звітній період на особистий прийом до керівництва Управління звернулося 3 особи. Питання, з якими звернулися громадяни, об’єктивно і всебічно розглянуті та надані обґрунтовані роз’яснення.

Найбільш актуальними питаннями, з якими громадяни звертаються до Управління Держпраці у Черкаській області є питання недотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, зокрема оплати праці, належного оформлення трудових відносин тощо. З цього напрямку до Управління надійшло 873 звернення, що становить 87,6% від їх загальної кількості.

Протягом 2020 року до Управління надійшло 23 запити на отримання публічної інформації. Вказані запити розглянуті, запитувачам надана відповідна інформація в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».